PP3 - Stadtteil Papula, Block 3

Papulankatu - Vuorikatu

Stadtplan der bereiche

Grundstück 22 Grundstück 23 Grundstück 24 Grundstück 25 Grundstück 26 Grundstück 27 Stadtplan der bereiche

Vorstellung

ren35 ren40 ren41 ren42 ren45 ren51 ren49 ren46 ren48 ren60 ren61 ren56 ren2 ren24 ren15 ren33 ren32 ren31

Modelleure

Geschäfte