KV22 - Stadsdelen Kaleva, Kvarter 22

Kalevankatu - Ainonkatu - Sairaalankatu - Kappelikatu

Map of the block

Tomt 34 Tomt 35 Tomt 36 Tomt 65 Tomt 66 Tomt 67 Map of the block

Rendered images

ren11 ren14 ren15 ren20 ren3 ren4 ren12 ren8 ren10 ren17 ren16

Modelers

Företag